Daily Archives: 13/04/2012

[Twitter] Minzy (April 13, 2012)

Source: Minzy’s twitter
Eng-trans: Nyldeabcd & Kristinekwak @YGLadies
Viet-trans: GN@Touch2NE1

 

” Càng nghĩ càng thấy…hai đứa mình giống nhau…Kong Mulan.. Ke ke “20120413-151754.jpg

————————————

” Tiền bẩn “

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , | Leave a comment

%d bloggers like this: