2NE1 Moments

#2011

Giám đốc PR Dara năm 2011

C to the L – Lee Chaerin

Một năm nhìn lại – Em út Minzy đa năng

Queen Bom in 2011

BẢN QUYỀN BÀI DỊCH THUỘC VỀ TOUCH2NE1.

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý.

1 Comment

One thought on “2NE1 Moments

  1. Bae Da

    i love 2NE1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: