Posts Tagged With: YG-Life

[YG Life] Xác nhận Park Bom sẽ lên stage vào thứ 6

https://i0.wp.com/www.yg-life.com/wp-content/uploads/2011/04/parkbom_live_4.gif

haha, bố già thật là hiểm, xx bank 😀 😀 😀

Trans:

Continue reading

Categories: YG-Life | Tags: | 6 Comments

%d bloggers like this: