Posts Tagged With: ultrabook

[Vid] 2NE1 giới thiệu dự án ‘Make Thumb Noise’

Source: 2NE1
Eng-trans: @Kristinekwak
Viet-trans: GN@Touch2NE1

Dịch: 

2NE1: What’s up we 2NE1!
Bom: Lần này chúng tôi đã cố gắng sản xuất những bài hát với Ultrabook .
Dara: Chúng tôi cần phải quyết định cái nào là hay nhất, nhưng đây là một quyết định khá khó khăn.
Minzy: Chúng tôi sẽ làm một bài hát với sự quyết định của các bạn, cho nên hãy tham gia nhé!
CL: Mọi người, chúng tôi đang chờ đợi đấy!! 

Categories: 21Tube, BOMbshell, CLover, DARAholic, MINja | Tags: , , , , | Leave a comment

[Photos] More photos of 2NE1 and Will.I.Am for Intel Ultrabook Project (Feb 28, 2012)

Source: Intel Ultrabook Project
Reupload: crazyxcami@ygladies.com

20120414-142311.jpg

20120414-142322.jpg

20120414-142338.jpg

Categories: Event, Photos | Tags: , , , | Leave a comment

[Photos] Intel Ultrabook project

cre: Intel Korea || sjaikb

Continue reading

Categories: Event, Photos | Tags: , | 3 Comments

%d bloggers like this: