Posts Tagged With: tv

[Twitter] Minzy (May 12, 2012)

Source: Minzy’s twitter
Eng-trans: Kristinekwak@YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch21bj.wordpress.com 

update 1:

http://twitvid.com/V4V8TMINZY’s TV Teaser 12.05 sẽ lên sóng

—–

update 2:

http://twitvid.com/V4V8T

MINZY’s TV #6 Teaser

Sẽ tiết lộ kỹ năng hát của tôi sau, như đã định!! Bạn sẽ không phải thất vọng đâu~~!! ” 

——

 youtube (cre: soh0712)

  

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , , | Leave a comment

[Twitter] Minzy (May 07, 2012)

Source: Minzy’s twitter

” MINZY’s TV Ep #6

12.05 D – 4

Coming Soon! “

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , | Leave a comment

[Vid] 2NE1 trên Mezamashi TV

Cre: 0lovespice0@YT

Buổi họp mặt fans của 2NE1 tại Nhật trên chương trình Mezamashi TV

Categories: 21Tube | Tags: , , , , , | Leave a comment

[Vid] 2NE1 on TV ASAHI “TV RU MUSIC” (April 9, 2012)

Source: ki30ri

2NE1 trên ASAHI TV – “TV RU MUSIC’

Categories: 21Tube | Tags: , , , | Leave a comment

[Video] 2NE1 trên Kawaii TV

source : 2NE1Limited

Categories: 21Tube | Tags: , , | Leave a comment

%d bloggers like this: