Posts Tagged With: thanh cong

[Article] The 2NE1 Official Youtube Channel: an instrument for International Success?

Sources:
VidStats.Com
Bizcovering.Com
2NE1 Official YouTube Channel
Article By: MzKyu@YGLadies
Translated by GN@Touch2NE1

Kênh Youtube Chính thức của 2NE1 – công cụ cho sự thành công quốc tế?


Không tính đến sự thành công của một số MVs như: Fire (27,921,389 lượt xem), I Don’t Care (20,874,161 lượt), Lollipop (34,299,027 lượt), v..v.. vì khi kênh chính thức của 2NE1 chưa được tạo, những MVs này đã được upload trên kênh YGEntertainment. Tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu chúng ta sẽ nhìn một lượt qua Kênh youtube chính thức của 2NE1 lần này (tài khoản được tạo vào ngày 5 tháng 9 năm 2010).

Continue reading
Categories: Article | Tags: , , | 1 Comment

%d bloggers like this: