Posts Tagged With: shinwa

[Vids] Minwoo (Shinwa) và Leo (Hello Baby) nhảy ‘I Am The Best’

Source:  //  via CLthebaddestfemale.com

Leo

Minwoo của Shinwa (bắt đầu lúc 8:18)

Categories: 21Tube, Fan Cover | Tags: , , , , , | 3 Comments

[Other] SHINHWA’s Lee Min Woo is a fan of 2NE1! (05/03/2012)

Source: 
Translated by: Caz@CLTheBaddestFemale.com

bắt đầu tại 6:05

Lee Min Woo, “ Tôi là fan của 2NE1. Tôi rất thích âm nhạc của 2NE1 và 4 thành viên của nhóm”

Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment

%d bloggers like this: