Posts Tagged With: seoul

[Vid] Will.I.AM with 2NE1 in Seoul on Mnet Wide! (07/03/2012)

cre:

Categories: 21Tube | Tags: , , , , | Leave a comment

[Twitter] Will.I.Am gặp gỡ 2NE1 tại Seoul

source: Will.I.Am’s twitter

viet-trans: GN@Touch2NE1

#1: Tôi và Apl_de đang ở Club tại Seoul, Hàn Quốc đợi 2NE1 đến gặp chúng tôi… hi vọng họ sẽ đến… chúng tôi không biết ai ở đây cả…

Continue reading

Categories: BOMbshell, CLover, DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , | 1 Comment

%d bloggers like this: