Posts Tagged With: nikon

[Video] 2NE1 quảng cáo Nikon

Source: 

 
Categories: Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

[Vid] 2NE1 giới thiệu 4 mẫu máy Nikon (P310, S3300, S4300, S9200)

Source: nikonimagingkorea

Categories: 21Tube | Tags: , , , , , , | 1 Comment

[Photo] Ảnh mới của 2NE1 cho quảng cáo Nikon

Cre: seki010 // CLTBF.com

20120503-091331.jpg

Categories: BOMbshell, CLover, DARAholic, ENDORSEMENT, MINja, Photos | Tags: | Leave a comment

[Cams+Pics] Minzy và Bom tại sự kiện Nikon (April 27, 2012)

[youutube=http://www.youtube.com/watch?v=GXhtIdZXLWA]

cre: park77410


cre: fangirl0126

 
cre: 2ne1cambodia

Xem ảnh tại :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150416557122592.360304.121638877591&type=3

Fancam Bom ver.

cre: OMG_SANDAR

Categories: 21Tube, BOMbshell, Event, MINja | Tags: , , , | Leave a comment

[Vid+Photos] Quảng cáo Nikon Coolpix P310 (36s)

Vid: Nikonimagingkorea@YTchannel
Pics: Sjaikb@Twitter

” Ưu điểm của P310:

Chụp bằng cách nào trông cũng như đang trong một buổi chụp hình thực sự vậy…

…Cho dù sự thật có hơi phũ phàng một chút.

P310, mỗi ngày một bức! “

 

Categories: 21Tube, BOMbshell, CLover, DARAholic, ENDORSEMENT, MINja, Photos | Tags: , , | Leave a comment

[Photos] Nikon

Cre: sjaikb@CLtheBaddestFemale.com

20120417-112224.jpg

20120417-112331.jpg

20120417-112346.jpg

Categories: ENDORSEMENT, Photos | Tags: , | Leave a comment

[Photos] Unseen 2NE1 photos for Nikon

cre:  yglprisha

Continue reading

Categories: ENDORSEMENT, Photos | Tags: , | Leave a comment

[Photos] 2NE1 for Nikon Coolpix (April 04, 2012)

Source: Nikon Imaging Korea

Continue reading

Categories: ENDORSEMENT, Photos | Tags: , | 1 Comment

[Endorsement] 2NE1 for Nikon Coolpix New S series

credit: sjaikb@CTBF.com // BlackjackBelle@Oh-dara

*

Categories: ENDORSEMENT | Tags: | 1 Comment

[ENDORSEMENT] CL & Dara for NIKON J1 Design Skin

Source: nikon-image.co.kr

20120216-215508.jpg20120216-215518.jpg

20120216-222438.jpg

20120217-072753.jpg

Categories: CLover, DARAholic, ENDORSEMENT | Tags: , , , | 3 Comments

[VID] Dara and Bom at Nikon Talk Show

Continue reading

Categories: 21Tube, BOMbshell, DARAholic | Tags: , , , , , , | 2 Comments

[11.04.11] Dara Nikon CF (10s)

cr: @utube

Categories: 21Tube, DARAholic | Tags: , | Leave a comment

[11.03.11] Nikon Behind the Scenes

credit: utube

Categories: 21Tube | Tags: , | Leave a comment

[08.03.11] 2NE1 @ Nikon Press Conference

credit: utube

 

Categories: 21Tube | Tags: | Leave a comment

%d bloggers like this: