Posts Tagged With: minzy tv

[Twitter] Minzy (May 12, 2012)

Source: Minzy’s twitter
Eng-trans: Kristinekwak@YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch21bj.wordpress.com 

update 1:

http://twitvid.com/V4V8TMINZY’s TV Teaser 12.05 sẽ lên sóng

—–

update 2:

http://twitvid.com/V4V8T

MINZY’s TV #6 Teaser

Sẽ tiết lộ kỹ năng hát của tôi sau, như đã định!! Bạn sẽ không phải thất vọng đâu~~!! ” 

——

 youtube (cre: soh0712)

  

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , , | Leave a comment

[Twitter] Minzy (April 05, 2012)

Source: Minzy’s twitter

 

” http://twitvid.com/5GQPW – Check This Out !!! MINZY’s TV #5 – Freestyle Dance “

xem video tại đây: http://twitvid.com/5GQPW

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , | Leave a comment

%d bloggers like this: