Posts Tagged With: mi

[NEWS/INFO] 2NE1 chuẩn bị debut ở Mỹ “Kế hoạch làm việc thêm với Will.I.Am đã sắp lịch”

Source: http://en.korea.com/2NE1/?p=11653
credit: bomislove via JessC@6theory for the tip
Reposted by tazanya@ygladies.com

Viet-trans by GN@Touch2NE1

2NE1 đang lên kế hoạch debut ở Mỹ, cùng với sự hợp tác của Will.I.Am

 

2NE1 đã chuẩn bị Debut Album ở Mỹ dưới sự hướng dẫn của Will.I.Am, thành viên của ban nhạc hip hop, The Black Eyed Peas. Cho đến nay, 2NE1 đã thu âm khoảng 10 ca khúc với Will.I.Am và đang có kế hoạch thu âm thêm vài ca khúc nữa.

Continue reading

Categories: Article, Info/News | Tags: , , , , | 3 Comments

%d bloggers like this: