Posts Tagged With: lee min woo

[Other] SHINHWA’s Lee Min Woo is a fan of 2NE1! (05/03/2012)

Source: 
Translated by: Caz@CLTheBaddestFemale.com

bắt đầu tại 6:05

Lee Min Woo, “ Tôi là fan của 2NE1. Tôi rất thích âm nhạc của 2NE1 và 4 thành viên của nhóm”

Categories: Uncategorized | Tags: , | Leave a comment

%d bloggers like this: