Daily Archives: 01/07/2012

[Twitter/Me2day] Hwangssabu Twitter update

Source: Hwangssabu‘s Twitter

ETrans: Cathy@WeLoveBom.com

Vtrans: Snow@Touch2NE1

 

“Nếu bạn đang ăn kem và đồ ăn nhẹ,hãy dừng lại ~ ~ ~! Hãy kéo dài việc đánh răng ^ ^ “

Categories: Twitter/Me2day | Leave a comment

%d bloggers like this: