[Photo] 2NE1 diện trang phục trắng trong dự án Make Thumb Noise

Cre: sjaikb@CLtheBaddestFemale.com

20120511-110807.jpg

Categories: BOMbshell, CLover, DARAholic, ENDORSEMENT, MINja, Photos | Tags: , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Photo] 2NE1 diện trang phục trắng trong dự án Make Thumb Noise

  1. ẹp quá… thích nhất là CL đấy ạ ^^ (mình đang công tác mod tại 2ne1nolza.com và muốn vào đây để học hỏi thêm kinh nghiệm, nếu có thể sẽ đóng góp cho touch *nháy mắt với mods* Cảm ơn ^^

    • Bạn làm mod tại box nào và nick của bạn là gì ở forum? Bạn có khả năng ra sao và muốn đóng góp như thế nào cho touch? Bọn mình luôn chào đón mọi Blackjack có tình yêu dành cho 2NE1 ^^

  2. mAi~ loVe 2ne1

    hay lumZ” đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: