[Me2day] Dara (May 10, 2012)

Source: Dara’s me2day
Eng-trans: @Kristinekwak
Viet-trans: GN@Touch2NE1 

” Wassap?!?^_^ Ngày hôm nay 3 ca khúc ứng cử cho dự án Make Thumb Noise của Intel đã được tiết lộ!+.+ Chà~! Cơ hội cho mọi người có thể tự tạo nên! một ca khúc dành cho 2NE1! Dạo này thể loại bài hát nào thì hay nhỉ~ Cá nhân bạn thích phong cách nào~ Nhớ hãy suy nghĩ kỹ càng và bầu chọn nhé! Tôi không thể quyết định được~!^^ Xin hãy chọn một ca khúc hay cho 2NE1!
Tag: xem video trên facebook của Intel!^.^ Hãy bấm “Like”~ thật nhiều nhé! “

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: