[Me2day] Dara (April 23, 2012)

Source: Dara’s me2day
Eng-trans: Kristinekwak@twitter
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Tada~!! Mấy tấm bảng này là do 2NE1 làm để cổ vũ cho giám đốc!!+.+ Chúng tôi kết hợp tất cả ý kiến của nhau rồi làm chúng! Có dễ thương không?!? ^_^v Dạo này chủ tịch Yang nổi tiếng lắm~!!! Tấm bảng nào dễ thương nhất nhỉ?!? Ke “

20120423-142333.jpg

Advertisements
Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: