[Me2day] Bom (April 23, 2012)

Source: Bom’s me2day
Eng-trans: Kristinekwak@YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Em bé của tôi đây, chờ lâu lắm rồi~~~ tên em là Yeo-rum (mùa hạ) *^___^* dễ thương nhỉ??? Mẹ của Yeorum đang nhìn kìa. ke ke ke ke Kể từ giờ trở đi tôi sẽ nuôi Yeorum~~*^^* Giờ tôi đã thành mẹ rồi *^___^* “

Advertisements
Categories: BOMbshell, Twitter/Me2day | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Me2day] Bom (April 23, 2012)

  1. 2_n_e_1_yg_1999

    They’re so cute……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: