[Article]Choe Kwang Shik,bộ trưởng bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hàn Quốc là fan hâm mộ của 2NE1 !

Source: Nate // MCT

Engtrans: Caz@CLtheBaddestFemale.com

Vtrans:Snow@Touch2NE1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ông là một fan hâm mộ của 2NE1.Vào ngày cuối cùng của OBS “Cha In Jeon Myeong Bul Heo Tae”, Bộ trưởng Choe Kwang Shik đã xuất hiện và nói rằng :”Tôi là fan hâm mộ của các nhóm nhạc thần tương.Gần đây, tôi có đi xem một buổi biểu diễn của 2NE1,tôi là fan hâm mộ của họ”,và ông đã hát một đoạn của “I Am The Best”.

* Lược bỏ phần ko liên quan *

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Article]Choe Kwang Shik,bộ trưởng bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hàn Quốc là fan hâm mộ của 2NE1 !

  1. Yotsubachan

    CHÚNG TA CẦN NHIỀU NGƯỜI NHƯ BÁC NÀY 🙂 2NE1 ĐƯỢC HÂM MỘ BỞI MỌI LỨA TUỔI 🙂 !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: