[Me2day] Dara (April 13, 2012)

Source: Dara’s me2day
Eng-trans: Hyunna(2NE1luvr)@YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Waasup~ Blackjacks 2~!!! Mọi người sao rồi?!? Bỗng nhiên tôi nghĩ đến các bạn…! Tôi cũng đã nghĩ đến Blackjacks 1.. và tôi nhanh nhóng muốn được nhìn thấy Blackajacks 3! Tóm lại~ là tôi nhớ tất cả các Blackjacks~^__^ Tôi vừa có bạn mới nè! Kể từ bây giờ cậu ấy sẽ là người bạn cần mẫn chăm chỉ mỗi khi chúng tôi đi nước ngoài hoặc hoạt động ở Hàn! Ba-lô Ssan-coustic! Tada!

Tag: Mùa xuân lạnh đấy, cẩn thận nhé! “

Chú thích: Blackjack1 là đợt fans đầu tiên đăng kí làm thành viên chính thức của Blackjack, Blackjack2 là fans đăng kí đợt sau, Blackjack3 là lượt fans sắp tới.

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: