[Trans] BabyFM radio

Source: Me2_JP
Eng-trans: Caz@CLTheBaddestFemale.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1 

2NE1 – hỏi và trả lời trên đài phát thanh BabyFM, Nhật Bản

Q: Ai là người đã tiến bộ trong tiếng Nhật nhiều nhất??
CL: Dara!!!!!!!!! Minzy? Bom???????… Tất cả (cười) 
 

Q: Dạo này ai là người nữ tính nhất?
Bom: CL!!!! Tóc và quần áo của em ấy.
CL: Thiệt hở?! Tôi nghĩ đó là Minzy… cũng không biết tại sao nữa (cười)

 Q: Người nào rock nhất?
CL: Tôi!! Phải không nhỉ? (cười). Minzy và tôi có quần áo phong cách rock. Nhưng người có một trái tim rock nhất chắc có lẽ là Dara (cười) 

Categories: Interview | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: