[Twitter] Minzy (April 01, 2012)

Source: Minzy’s me2day
Viet-trans: GN@Touch2NE1

” Tạm biệt Kobe!! Tôi chuẩn bị đi đến Tokyo!! Vui chơi nào Tokyo!!:) Bùng nổ sân khấu nào!! “

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Twitter] Minzy (April 01, 2012)

  1. nhìn cái mông e ý hếch lên kìa…:)) :)) Người nhớn nhắm rồi đấy!! kaka

  2. ngố♥BomZy

    ối nhìn từ sau mà cũng hót ghê àh nhak Mingkki- unnie

  3. Mụ nào ẹo mông thế kia =]] Minzy đây ư? *ngất*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: