[Twitter] Jeremy Scott (April 01, 2012)

Source: Jeremy Scott’s twitter
Viet-trans: GN@Touch2NE1
 

” MỌI NGƯỜI THÍCH CL DIỆN MẪU QUẦN ÁO TRONG BỘ THIẾT KẾ MÙA XUÂN CỦA TÔI NHIỀU CỠ NÀO? #CÔẤYLÀTUYỆTNHẤT ” 

Categories: CLover, Twitter/Me2day | Tags: , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[Twitter] Jeremy Scott (April 01, 2012)

  1. Tuyệt tuyệt =]] Vừa nữ tính vừa cá tính

  2. kimyoond

    Thích lắm thật tuyệt vời!! 😉 🙂 :))

  3. that tuyet. mot. con ng khac’ ha(N? vs nhug phong cach ‘ cua? rieng minh`.SIeu thich’!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: