[Twitter] Hee yun (March 31, 2012)


Source: Heeyun’s twitter
Eng-trans: Eromaknae
Viet-trans: GN@Touch2NE1

 

” Sáng dậy sớm đi chơi vòng vòng trước khi bắt đầu lịch hoạt động dày đặc. Chụp gần cả trăm tấm hình cứ như là đang đi du lịch vậy >.< “

Advertisements
Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Twitter] Hee yun (March 31, 2012)

  1. 2 chị xinh quá tar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: