Daily Archives: 23/03/2012

[Twitter] Minzy (March 23,2012)

Source: Minzy’s twitter 
Viet-trans: GN@Touch2NE1 

“Đây là A.K.A @RarmG Tóc của ẻm màu hồng .. kkk dễ thương quá (: Em đã vẽ nó như đã hứa rồi đó nha^^” 

Kk.. Em nhầm.. em vẽ thiếu chữ R rồi ke ke !!!  xong^^

” Cuối cùng.. Dara!!  vẽ Dalong dễ hơn ^^ “

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , | Leave a comment

[HQ Scans] 2NE1 on Fun magazine, Japan (March 23, 2012)

cre: BJN_21

Continue reading

Categories: Photos, Scans | Tags: , , , | 5 Comments

[Vid] 2NE1’s greeting on ‘Welcome to Malaysia, YouTube!’ (March 21, 2012)

cre: GOOGLEMalaysia

Categories: 21Tube | Tags: , | Leave a comment

[Scans] 2NE1 for Ray magazine Japan (March 23, 2012)

Source:  spice_candy // http://spice-candy.tumblr.com/

Continue reading

Categories: ENDORSEMENT | Tags: , , , , | 1 Comment

%d bloggers like this: