[Twitter] Sean 20/03/2012

Source: jinuSEAN3000
Eng-trans: Sieljjang@CLTheBaddestFemale.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

Nhân vật lần thứ 21 của Điều kì diệu 10,000 won. 2NE1 đã tham gia để giúp đỡ Bệnh viện Phục hồi chức năng dành cho trẻ em. Các cô gái 2NE1 dễ thương của chúng ta cũng có tấm lòng thật nhân hậu ^^ Các cô gái đã cùng tôi tham gia công việc tình nguyện… điều kì diệu của bệnh viện nhi phục hồi chức năng Purme sẽ vẫn được tiếp diễn

2NE1 đã tham gia chiến dịch quyên góp $10 kì diệu để giúp xây dựng Bệnh viện Phục hồi chức năng tại Nam Hàn.
Sean khởi đầu chiến dịch với $10 và đang cố gắng kêu gọi 10000 người ủng hộ mỗi năm $10.
Đây là sự nỗ lực để giúp xây dựng một Bệnh viện Phục Hồi chức năng cho các trẻ em bị khuyết tật. Bạn cũng có thể tham gia bằng việc cho tặng phép màu $1, $1 mỗi ngày trong 1 năm.

Để xem thêm thông tin, bạn có thể ghé website: www.miracle365.org
Hoặc có thể liên hệ tại địa chỉ: miracle2012@hotmail.co.kr

 

Advertisements
Categories: Twitter/Me2day | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: