Daily Archives: 19/03/2012

[Twitter] Minzy 19/03/2012

Source: Minzy’s twitter
Eng-trans: kristinekwak
Viet-trans: GN@Touch2NE1 

“Các bạn hồi cấp 2 của tôi bây giờ đã lên đại học… ke ke  Gặp gỡ để trò chuyện với các bạn vào cuối tuần qua.. ㅠ ㅠ thời gian trôi nhanh quá… mau thật~~”

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: , | Leave a comment

[Vid] 2NE1 at Music on Saturday 17/03/2012

cre: soh07121

Categories: 21Tube | Tags: | Leave a comment

%d bloggers like this: