[Stalker] Fancams 2NE1 arriving and leaving Strong Heart (15/03/2012)

cre: park77410

CL ver
 

Minzy ver
 

Dara ver

Bom ver

Categories: BOMbshell, CLover, DARAholic, Fancams, MINja | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Stalker] Fancams 2NE1 arriving and leaving Strong Heart (15/03/2012)

  1. Bà Eo chắc mới ngái ngủ thì phải?? Lúc đi vào mặt nhăn rúm nhưng vẫn phải vẫy tay 1 cái :)) Lúc ra về còn phải chào và cười 1 cái ms lên xe. :)) :)) CƯời k chịu đc. Còn Bà Bom thì cứ ngu ngơ thế. Iu chết đi đc. Min và Da nhà ta vô tư đi như…… người mẫu. khựa khựa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: