[Twitter] DJ Poet 07/03/2012

source: DJ POET’s twitter
viet-trans: GN@Touch2NE1

” Thiệt tình, fans của 2NE1 là TUYỆTNHẤTTRÊNTHẾGIỚI! Chúng tôi hi vọng sẽ sớm thực hiện được album tiếng Anh cho họ tại LA chung với cả nhóm(*)! listendeep.us “

*nhóm: đội ngũ sản xuất nhạc tại Mĩ

Categories: Twitter/Me2day | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: