[Mess] Dara gửi mess kêu gọi BlackJacks vote MYX Music Awards 2012

 

Gửi tới tất cả BlackJacks~

Hơn cả ngàn lần cám ơn sự ủng hộ của các bạn cho chúng tôi! hehe

Xin hãy bình chọn cho nhóm ở Myx Music Awards 2012, hạng mục Kpop Video~~~~”Lonely”

Tôi yêu các bạn!!!!! ^.^

Message Translation by nxtime@YGLadies.com

Vtrans by Bee@touch2ne1

 

Categories: DARAholic, Mess from YG-2NE1, Photos, Trans | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Mess] Dara gửi mess kêu gọi BlackJacks vote MYX Music Awards 2012

  1. Kim

    thật cực khổ khi bình chon ca khúc cho các chị em đã mất tới 2 tiếng đồng hồ mới làm được. vì tình yêu của 2ne1 và đặt biệt là Dara kute thì khổ cở nào cũng chịu. I love 2ne1 and Dara. Dara em yêu chi lắm……..

  2. hangminh887

    Kết quả này sao rồi mng ơi, ko thấy thông báo official nhỉ sao Lonely về thứ 2 ah mng`, ai answer dùm m với >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: