Daily Archives: 06/03/2012

[PV] SCREAM (short ver)

Categories: 21Tube | 3 Comments

[Twitter] Bom 05/03/2012

Source: Bom’s twitter
Eng-trans: Jinhae@YGLadies.com
Viet-trans: GN@Touch2NE1

Chúng tôi sẽ sang Nhật vào ngày mai~~~ Mọi người sẽ đến và gặp chúng tôi chứ?? ~~~~ (((o(*゚▽゚*)o)))

Categories: BOMbshell, Twitter/Me2day | Tags: , | 3 Comments

%d bloggers like this: