[Twitter] Will.I.Am gặp gỡ 2NE1 tại Seoul

source: Will.I.Am’s twitter

viet-trans: GN@Touch2NE1

#1: Tôi và Apl_de đang ở Club tại Seoul, Hàn Quốc đợi 2NE1 đến gặp chúng tôi… hi vọng họ sẽ đến… chúng tôi không biết ai ở đây cả…

 ***

#2:  Họ đến rồi nè…thấy chưa

#3: Tôi và phân nửa 2NE1 rockin Seoul, Hàn Quốc

***

#4: Tôi và CL đều là cung Song Ngư… chúc mừng sinh nhật muộn CL 26/02…#willpower sinh nhật ở Hàn Quốc

***

#5: Bom bom bom của 2NE1

***

#6: Tôi và Dara….Tối nay Minzy không thể vào được bên trong club… phải 20 tuổi trở lên 😦 chúng tôi sẽ vui chơi thay cho Minzy

Categories: BOMbshell, CLover, DARAholic, Twitter/Me2day | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Twitter] Will.I.Am gặp gỡ 2NE1 tại Seoul

  1. Chụp w CL là cười toe toét nhất rồi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: