[Twitter] Bom 26/02/2012 (5 updates) Sinh nhật CL

Source: BOM’s Twitter

Eng-trans: jellyjiyong@twitter.com || GEE@YGLadies.com

Viet-trans: GN@Touch2NE1

Tôi mới vừa về đến nhà~~( ´ ▽ ` )ノ Tôi đã cố gắng rất nhiều trong màn trình diễn với Se7en. Mọi người thấy màn trình diễn như thế nào? ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

***

Đã đến giờ ăn tiệc sinh nhật của CL !! Mới vừa đến!!

***

Bánh sinh nhật của CL ke ke ke 

***

Mới đầu là bánh kem nhỏ trước ke ke ke ke. Bên cạnh em ấy, đặc biệt ngày hôm nay, cô của Chaerin cũng đã đến o(^▽^)o 

***

B-DAY của CL~~~~*^^*

Categories: BOMbshell, CLover, Twitter/Me2day | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: