[Twitter] Bom 26/02/2012


Source: Bom‘s Twitter & Se7en‘s Twitter
Eng-trans: ♥kristinekwak@ygladies.com (@kristinekwak)
Viet-trans: GN@Touch2NE1 

” Đoán xem tôi đang ở đâu??? keke Sao lại có bàn tay của người đàn ông này kế bên tôi nhỉ?? kekek Ai vậy ta? Inkigayo hôm nay! Các bạn sẽ biết được nếu đón xem.. Cũng đã lâu rồi chúng tôi mới diễn với nhau!~

Se7en: @haroobomkum VenBom*!!! Nolzaaa~^^ 
(*Ven trong Seven)
2 giờ chiều Việt Nam hôm nay sẽ có màn sân khấu đặc biệt trên Inkigayo của Se7en feat. Park Bom diễn When I Can’t Sing.
Advertisements
Categories: BOMbshell, Twitter/Me2day | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: