[Twitter] Minzy update 160212

Source: Minzy’s Twitter
Translated by: Yoophoric + nyldeabcd@YGLadies.com

Vtrans by Bee@touch2ne1

Các bạn đã biết là SE7EN oppa sẽ xuất hiện trên Mcountdown hôm nay đúng không? Lucky SE7ENs???? giờ là lúc nhắn tin bình chọn đó ah gogo!!^^ tôi đã bình chọn rồi~~ heehee

Hẳn là nó là cái ghế của bố mà Dougie ham muốn.. keke

Advertisements
Categories: MINja, Trans, Twitter/Me2day, YG Family | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: