[Me2day] Dara update 160212

Source:Dara‘s me2DAY
Translation by: soh0712@YGLadies.com

Vtrans by Bee@touch2ne1

Jjajyan!!!! +.+ đoán xem nó là gì nào?!? Keke~ đây là bông tai tôi tự làm đó! +.+ Bbabam!!! Kya~!!!
tôi đã bận rộn để làm nó vào ngày hôm qua, trông hay ho thật! màu bạc làm nó trông nổi bật và hấp dẫn hơn
nhìn hình có lẽ không thấy rõ đâu..ㅠㅠ nhưng nhìn nghiêng thì nó là tóc cây chổi! ^0^v Euhahahaha!!!! hài lòng!!!

Wassup?!? Các bạn đang làm gì vậy !!!?!? có phải đang xem M countdown  không ? ^.^ Se7en sẽ sớm xuất hiện~chắc chắn phải đón xem!!!
Minzy  dĩ nhiên là đang coi .. Euhehehe.. em ấy cũng đã bình chọn luôn rồi!!! tôi không thể thua em ấy được! tôi cũng muốn vote!!! +.+
Se7en Se7en! Yayaya!!! Ngay cả nếu tôi hát không tốt…!!!

Advertisements
Categories: DARAholic, Trans, Twitter/Me2day, YG Family | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: