[Photos] BTS Pics of Dara for Etude’s Skin Malgem CF (YG Family Official Application)


Credit: YG Family Official Application

Advertisements
Categories: DARAholic, Official Pics, Photos | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Photos] BTS Pics of Dara for Etude’s Skin Malgem CF (YG Family Official Application)

  1. BJ ơi!! vào vote cho 2NE1 nào!!! MMA!!!
    http://www.myxph.com/mma2012/3/ Nhưng các bạn dường quên đăng ký nhá!
    BJ ƠI! TÍCH CỰC VOTE CHO 2NE1 NÀO! :d 🙂 :d

  2. LiebeBB

    Vừa có BB vừa co 21 thì biết chọn vote cho ai? Tốt nhất là ko vote!! Có đc ko??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: