[Info] Mini album 2 của 2NE1 là một trong những album tiếng Hàn đỉnh nhất năm 2011 trên YESASIA

Source: YesAsia
Thanks to everyone who sent in the tip.
Reposted by tazanya @ygladies.com + Bee@touch2ne1

YesAsia chọn 2NE1 2nd mini album là một trong những album tiếng Hàn đỉnh nhất năm 2011, bên cạnh đó còn có Fever’s End album của Tablo. Mini album của 2NE1 cũng nằm trong top Best Sellers trên Yes

Advertisements
Categories: Info/News, Trans | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Info] Mini album 2 của 2NE1 là một trong những album tiếng Hàn đỉnh nhất năm 2011 trên YESASIA

  1. năm mới đọc được mấy tin này thiệt là hạnh phúc nhường nào ! YG 5ting!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: