[Twitter] 22/01/2012 Minzy’s update

cre: Minzy’s twitter

thanks to Eromaknae

viet-trans: GN@Touch2NE1

 

Happy New Year, Tết Nguyên Đán vui vẻ ~^^  Dougie cúi đầu chào ngày đầu năm~ ke ke 


Advertisements
Categories: MINja, Twitter/Me2day | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Twitter] 22/01/2012 Minzy’s update

  1. dễ thương quá đi!!! thấy bé cún là thấy tết!^^!

  2. ở hàn cũng ăn tết nguyên dán sao???!

  3. Dễ thương qá đy.. Mình cũng mới bek ở Hàn cũng ăn Tết như VN mình ^ ^

  4. Dougie dễ thương quá:X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: