Daily Archives: 12/01/2012

YG FRIENDS là gì? Chuyện gì đã xảy ra với cộng đồng VIP ? tại sao K-VIPs giận dữ ?

Author: Geeometry

Thanks to admin Tazanya@YGLadies for the link 

Viet-trans by GN@Touch2NE1

Annyeong: YG FRIENDS là gì? Chuyện gì đã xảy ra với cộng đồng VIP ? tại sao K-VIPs lại giận dữ ?Một thông báo vừa mới đây vừa được đăng trên trang web chính thức của BIGBANG và 2NE1 về YG FRIENDS. Một số VIPs thắc mắc nên hỏi YG FRIENDS là cái gì ? Chuyện gì đã xảy ra với Chủ tịch fanclub của BigBang và các Fan Staffs ở Hàn

(Chú thích : Chủ tịch Fanclub của Big Bang và các Fan Staffs đều đã từ chức vào hôm nay)

Continue reading

Categories: Trans, YG Family | Tags: | 12 Comments

%d bloggers like this: