[Me2day] Dara update 281211

Source: Dara’s me2DAY
Chinese translation: 2NE1China
Translated by: LeeViolette @YGLadies.com
Vtrans by Bee@touch2ne1

 

 

what’s up?!?^_^mọi người đều đã biết về SBS Gayo Daejun vào ngày mai phải không nào?!?lúc sáng tôi cũng đã thu âm, bắt đầu lúc 9 giờ sáng…lạnh quá và còn sớm lắm, vậy nên tôi đã không biết rằng BlackJacks sẽ đến..ㅠ.ㅠnhưng đây là cơ hội cho chúng ta gặp gỡ nhau nên tôi cũng rất mong! lâu để chờ đợi 2NE1 và ấm lòng với BlackJacks trong chốc lát!..

Advertisements
Categories: DARAholic, Trans, Twitter/Me2day | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: