[Twitter] Bom update 261211

Source: Bom’s Twitter
Translated by: aNono@YGLadies.com

Vtrans by Bee@touch2ne1

Đã đến Nhật !! ngày mai sẽ trở lại Hàn~~~^^ Biển Đông nhẹ nhàng, Biển Tây dịu dàng !!! kekeke

*Chú thích: “Biển Đông Biển Tây” là lyric của  “I’m Having An Affair” (GG)

Advertisements
Categories: BOMbshell, Trans, Twitter/Me2day | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: