[Twitter] Bom update 291111

cre: Bom’s twitter
Eng trans: Nikaistar@ welovebom
Vtrans: Min@2NE1 VietNam FC’s Facebook

ㅠ ㅠ Các bạn đã xem chứ??? Chúng tôi đã trình diễn hết mình~~*^___^* Mặc dù cổ họng tôi vẫn còn sưng ㅠㅠ Tôi đã làm tốt chứ?? Ke ke ke Nhưng tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu Big Bang cũng có mặt ở đây… Thật đấy… Khi đề cử của Big Bang xuất hiện….rất nhiều tiếng cổ vũ… nhớ họ….bây giờ…hãy chúc mừng chúng tôi cho ngày hôm nay nhé ^___^

Advertisements
Categories: BOMbshell, Trans, Twitter/Me2day | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: