Daily Archives: 14/10/2011

[Twitter] Minzy update 14.10.11

Source: Minzy‘s Twitter
Translated by: soh0712@YGLadies.com

Vtrans Hye Min @touch2ne1

[IMG]
Chỉ thừa nhận như thế.
Chỉ thấu hiểu như thế.
Chỉ suy nghĩ như thế.
Chỉ quan tâm như thế.
Dù ko hề dễ dàng. Nhưng “Chỉ. Như Thế” có vẻ như là những từ tốt nhất.
[IMG]
Ah…. Chỉ nhìn vào đống hành lý thôi mà cũng khiến mình thấy hoảng rồi….ㅡ ㅡ ; Đóng gói hành lý cũng là vì công việc của mình…ㅠㅠ
Categories: MINja, Twitter/Me2day | Leave a comment

[Info] MTV Iggy Show phát sóng buổi đầu tiên với La Vida Boheme và 2NE1

Source: mtviggy.com
Vtrans: Hye Min @ touch2ne1

MTV Iggy show, một chương trình phát sóng hàng tuần về những hiện tượng âm nhạc mới xuất sắc nhất trên toàn thế giới, sẽ có buổi công chiếu đầu tiên vào tuần này, với sự góp mặt của 2 nhóm nhạc có tên trong đề cử Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất thế giới là La Vida Bohéme2NE1! Bởi vì rõ ràng là họ đại diện cho dòng nhạc mới tiêu biểu nhất trên thế giới.

Continue reading

Categories: Info/News | 4 Comments

%d bloggers like this: