Daily Archives: 06/10/2011

[News] YG Family, Bữa tiệc ở câu lạc bộ, “Một không khí hoàn toàn khác hẳn”

Source: http://bit.ly/q79aee
Translated
by: SlaveTranslator@WeLoveDara/ BlackjackBelle@OhDara

Vtrans: Hye Min @ touch2ne1

%name

Những bức hình của YG Family tham gia một bữa tiệc đã trở thành đề tài nóng trên mạng.
Continue reading

Categories: Info/News | 22 Comments

%d bloggers like this: