[Twitter] Minzy update 01.10.11

Source: Minzy‘s Twitter
Translated by Jinhae @YGLadies

Vtrans: Hye Min @ touch2ne1

%name

Cám ơn các bạn rất nhiều. Concert ở Nhật của 2NE1 đã kết thúc. Thực sự rất thú vị!! Chúng tôi đã làm hết sức có thể để đáp lại sự mong đợi của mọi người. Từ nay về sau hy vọng các bạn sẽ vẫn tiếp tục cổ vũ nhóm ^^ Yêu mọi người ♥

Categories: MINja, Twitter/Me2day | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: