Daily Archives: 21/09/2011

[ARTICLE] D0 và điều đó đã bắt đầu – 2NE1 debut tại Nhật Bản

Source: As stated.
Article by fiyfly, bigbangxsaranghae, and tazanya @ygladies.com
Vtrans: Quyenlak@touch2ne1.info


Photobucket

Kể từ mùa thu năm ngoái, Blackjack Nhật Bản đã kiên nhẫn chờ đợi việc debut của 2NE1. ĐẦu tiên, việc đó đã bị hoãn lại do sự nổi tiếng không ngờ của họ, và Avex đã lên kế hoạch cho các hoạt động quảng bá lớn hơn (First, the debut was postponed due to their unexpected popularity and avex’s plan for bigger promotions). Sau đó, YG đã thông báo rằng 2NE1 sẽ debut vào tháng 1/2011, tuy nhiên việc đó lại bị hoãn. VÀ cuối cùng, chúng ta đã biết rằng 2NE1 sẽ khởi động việc quảng bá tại Nhật với tour diễn Nolza in Japan.

Continue reading

Categories: Trans | 5 Comments

[Vietsuß] 2NE1TV Season 3 Episode 11

2NE1TV SEASON 3 EPISODE 11

Translator: Crow + Steph + Kim

Timer: Crow + Crazy Fun + Kyo Kan

Encoder: KyoKan

BROUGHT TO YOU BY TO ANYONE SUB – ƬӨЦᄃΉ 2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT FULL CREDITS

Continue reading

Categories: Documentary, To AnyOne Sub | 2 Comments

[CAPS] 20112009 Lonely PV Preview

Cre: YGL
Re-up: Quyenlak@touch2ne1.info

 
Photobucket Continue reading

Categories: Photos | 2 Comments

[Download] 2NE1 – NOLZA (THE FIRST JAPANESE MINI ALBUM)

2NE1 – NOLZA <THE FIRST JAPANESE MINI ALBUM>

f4b2bf2508b2bf8ecb1d93898c9f469c_35435099.cover.jpg (600×600)

Download: MF
Re-up by -R @ TOUCH2NE1
TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS

Categories: Download Zone | 3 Comments

%d bloggers like this: