[Vietsub] 2NE1TV Season3 – Episode 8

2NE1TV SEASON 3 EPISODE 8

Translator: Jiyo.

Timer: Thét (Andy)

Encoder: Crow

Brought to you by To Anyone SubƬӨЦCΉ 2NE1

DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT CREDITS.

ONLINE:

Part 1:

Part 2:

DOWNLOAD:

Updating…..

Categories: Documentary, To AnyOne Sub | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Vietsub] 2NE1TV Season3 – Episode 8

  1. hehe, mới vào xem mà đã cười đau bụng rôi, cứ tưởng ai, hóa ra là mợ ngơ :”áhhhhhhhhhhhhh”
    zận ông Yong vì cái ep trước làm Dara ngượng, nhưng mà cái ep này ông kute quá đi, đỡ ko nổi
    bà Bom có kiểu tự sướng zui ghê, ” You’re not Bom, You are Beyonce”

Leave a Reply to hot pink Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: