Daily Archives: 13/08/2011

[Me2day] Dara’s updates 120811

Translated by: mandu00 @ ygladies.com
Source: Dara’s me2DAY
Vtrans by Donkihochea@touch2ne1

 

 

 

 

 

Bây giờ!!! Ngay-bây-giờ!! Mnet!! 2NE1TV!! Hãy canh truyền hình nhà bạn ngay nhé!!! Oh yea baby~!!!^.^V

Continue reading

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | 4 Comments

[News] 2NE1 tham dự DMZ Peace Concert

Source: Paju Board, Doc Films.net, wiki, Visit Korea

Article by tazanya @ygladies.com

Vtrans: lusm11@touch2ne1

Như đã xác nhận trước đó, 2NE1 đã lên lịch tham dự DMZ Peace Concert, là 1 phần trong chuỗi concert 3 ngày để quãng bá cho DMZ International Documentary Festival. 

Thông tin về concert:

Ngày: 13-15/8, 2011

Ngày diễn ra Peace Concert: 14/8, 2011 lúc 7:00PM (KST)

Ngày phát sóng: trên MBC lúc 11:50PM (KST) ngày 14/8, 2011

Chương trình: “Chúng ta là thế hệ của hòa bình”

Khách mời tham dự:  2NE1, Super Junior, MBLAQ, Homme, IU, Bobby Kim + Buga Kingz, Miss A, K. Will, Secret, Park Hyun Bin, Shin Moon Hee.

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments

%d bloggers like this: