Daily Archives: 19/07/2011

[Admin post] Where are u !!??

Vào vấn đề chính luôn và ngay

Dạo này lượng news tồn đọng và lại khá cần thiết đều ko thấy dịch, thậm chí việc update những perf hay pics cũng rất chậm chạp

những người có trách nhiệm đã đi đâu hết rồi !? =.=

Categories: Admin Posts, Hotline | 6 Comments

[Pics] UGLY MV’s Pics

Source: YG-Life + Nate
Reuploaded by:crazyxcami@YGLadies.com

Continue reading

Categories: Official Pics | 12 Comments

[Me2day][12-18/-7/11] DARA

Credit: Dara’s me2day

Translated by GEE @ ygladies.com

Vtrans by Jilinh@touch2ne1

12/07/11

#1

Continue reading

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | 2 Comments

%d bloggers like this: