Daily Archives: 07/07/2011

[Info] Sandara Park #1 ngôi sao bạn muốn đi cùng đến Rock Festival

Source: Nate News

Translated by: BlackjackBelle@OhDara/ SlaveTranslator@WeLoveDara

Vtrans by Jilinh@touch2ne1

Thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng 2NE1, Sandara Park đã nổi lên như “Nghệ sĩ số 1 mà bạn muốn đi cùng đến Rock Festival”  với 2030 phiếu bầu.

Continue reading

Categories: DARAholic, Info/News | 6 Comments

[Me2day][5+6/7/11] DARA

Credit: Dara’s me2day

Translated by: SlaveTranslator@WeLoveDara / BlackjackBelle@OhDara

Vtrans by Jilinh@touch2ne1

05.07.11

#1

Continue reading

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | 4 Comments

%d bloggers like this: